Ca nhạc

Bài ca người lính quân hàm xanh

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Người thực hiện : Nguyễn Thanh Nghĩa

Thời lượng : 27.52 phút

Về người lính quân hàm xanh