Báo chí với LHTHTQ

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38 tiếp tục khuyến khích những cách thể hiện mới, sáng tạo, hấp dẫn, những tác phẩm mang tính phát hiện nhân tố mới trong thực tế sinh động ở các địa phương.

Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 38 sẽ được tổ chức tại Lâm Đồng từ ngày 19 - 22/12/2018. Theo đó, năm nay, Ban tổ chức (BTC) sẽ tiếp tục tổ chức chấm thi và xếp hạng các tác phẩm ở 9 thể loại: Chương trình dành cho thiếu nhi, Phim tài liệu, Phóng sự, Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo, Chương trình Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm, Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, Chương trình ca múa nhạc, Chương trình Sân khấu và Phim truyện truyền hình.

Trong khuôn khổ Liên hoan còn có các hoạt động Hội thảo quốc tế “Mạng xã hội và truyền hình”, hội thảo “Đầu tư và sử dụng thiết bị lưu động nhỏ gọn để sản xuất chương trình”, triển lãm ảnh về hoạt động của ngành truyền hình cả nước, tham quan Đường hầm Đất sét - Thiền viện Trúc Lâm.

Theo qui định chung của BTC, các tác phẩm dự thi phải là chương trình lần đầu tiên phát sóng trong năm 2018. Riêng phim truyện truyền hình dài tập, phim tài liệu dài tập có thể bắt đầu phát sóng từ năm 2017 nhưng tập cuối phải được phát sóng trong năm 2018. Không gửi tác phẩm của đơn vị mình sang đơn vị khác để dự thi. Cùng một đơn vị không dùng một nội dung đề tài dự thi ở các thể loại khác nhau.

Đồng thời BTC cũng yêu câu các tác phẩm dự thi cần bám sát các chủ trương tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phản ánh sâu sắc và sinh động các thành tựu trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước; phản ánh các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong xây dựng đời sống văn hóa mới, trong xóa đói giảm nghèo, khắc phục thiên tai, bão, lũ, trong đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực, bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, xây dựng nền văn hoá mới tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc...

Về cơ cấu, giá trị giải thưởng, Ban giám khảo chấm thi, BTC Liên hoan thống nhất vẫn giữ nguyên như năm 2017, đảm bảo tính ổn định. Các đơn vị đăng ký tác phẩm trước ngày 9/11, riêng thể loại phim truyện truyền hình, phim tài liệu nhiều kỳ đăng ký trước ngày 19/10.