LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 38

Lâm Đồng từ 19/12/2018 đến 22/12/2018

Trang Facebook của LHTHTQ lần thứ 37 cập nhật ảnh bìa

PV | 31/08/2017 14:08
Mới đây, trang Facebook đã cập nhật ảnh bìa (ảnh cover) với phần logo nổi bật của LHTHTQ lần thứ 37, thời gian diễn ra và khung cảnh tuyệt đẹp tại Thanh Hóa.

Trang facebook Liên hoan Truyền hình toàn quốc với địa chỉ là http://facebook.com/lhthtq là nơi cập nhật các thông báo của Ban Tổ chức tới các đơn vị dự thi; cập nhật các thông tin, hình ảnh của Liên hoan theo tiến độ hàng ngày.

 

Thông qua trang facebook này, BTC sẽ tạo các chủ đề liên quan đến nội dung các hội thảo, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các thành viên, tổng hợp ý kiến để cung cấp cho các đơn vị tổ chức Hội thảo.

 

Địa điểm tổ chức