360 độ LHTH

Khách sạn Dalat Palace - địa điểm diễn ra hầu hết các hoạt động chính của LHTHTQ lần thứ 38 - đã tràn ngập không khí Giáng sinh ấm áp.

Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng, tràn ngập không khí Giáng sinh tại khách sạn Dalat Palace được ghi lại trong chuyến khảo sát đầu tháng 12:

qx7a4579

 

qx7a4581

 

qx7a4577

 

qx7a5442

 

qx7a4600

 

qx7a4588

 

qx7a4586

 

qx7a4593

 

qx7a4601

 

qx7a5457

 

qx7a5453

 

qx7a5447

 

qx7a5443