360 độ LHTH

Tâm điểm của hội thảo "Giải pháp sử dụng thiết bị cơ động nhỏ gọn cho sản xuất chương trình" tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38 không phải là những nhân vật nổi tiếng hay những diễn giả mà là những thiết bị phục vụ sản xuất chương trình.
qx7a8116

 

qx7a8151

 

qx7a8152

 

qx7a8155

 

qx7a8165

 

qx7a8170