360 độ LHTH

Sáng nay (9/12), tại Đài PT-TH Khánh Hòa đã diễn ra buổi Gặp mặt báo chí thông tin chi tiết về LHTHTQ lần thứ 39 tại thành phố Nha Trang.
 
7

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1