360 độ LHTH

Báo điện tử VTV News đã có buổi livestream về công tác chấm thi “ngoài giờ hành chính” của Ban giám khảo LHTHTQ lần thứ 39.
QX5A0872

 

QX5A0876

 

QX5A0878

 

QX5A0879

 

QX5A0880

 

QX5A0881

 

QX5A0882

 

QX5A0888
 
QX5A0890

 

QX5A0894

 

QX5A0899

 

QX5A0902