360 độ LHTH

Mới đây, Fanpage đã cập nhật ảnh bìa (ảnh cover) với phần logo nổi bật của LHTHTQ lần thứ 38, thời gian diễn ra và khung cảnh tuyệt đẹp tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Fanpage Liên hoan Truyền hình toàn quốc với địa chỉ là https://www.facebook.com/lienhoantruyenhinh/ là nơi cập nhật các thông báo của Ban Tổ chức tới các đơn vị dự thi; cập nhật các thông tin, hình ảnh của Liên hoan theo tiến độ hàng ngày.

Thông qua trang facebook này, BTC sẽ tạo các chủ đề liên quan đến nội dung các hội thảo, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các thành viên, tổng hợp ý kiến để cung cấp cho các đơn vị tổ chức Hội thảo.