LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 38

Lâm Đồng từ 19/12/2018 đến 22/12/2018

Điểm lại Logo của Liên hoan Truyền hình toàn quốc qua các năm

PV | 08/09/2017 15:29
Từ năm 2011, Ban Tổ chức Liên hoan Truyền hình toàn quốc đã chính thức lựa chọn được logo xuyên suốt các kỳ Liên hoan.

  

 

 

 

 

 

 

Địa điểm tổ chức