360 độ LHTH

Trong những ngày qua, 9 Ban giám khảo tập trung cao độ trong việc chấm các tác phẩm dự thi để tìm ra những tác phẩm xuất sắc trao giải Vàng, giải Bạc và Bằng khen.
 
QX5A1302
photo-1
QX5A1301
QX5A1298
QX5A0927
QX5A0856
QX5A0963
QX5A0841
QX5A0945
QX5A0933
QX5A0887