360 độ LHTH

Một vài khoảnh khắc "sống ảo" của các tình nguyện viên tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38
qx7a7198

 

qx7a7201

 

qx7a7202

 

qx7a7205

 

qx7a7206

 

qx7a7207

 

qx7a7211

 

qx7a7213

 

qx7a7214

 

qx7a7214

 

qx7a7219

 

qx7a7215