LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

 • Ký sự Trường Sa

  12/12/2017

  Đơn vị sản xuất: Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng

  Người thực hiện: Hồng Quang Năm, Lâm Hữu Việt và nhóm tác giả Đài PT –TH Đà Nẵng

  Thời lượng: 12.53

 • Đừng đi ngược lại lợi ích cộng đồng

  12/12/2017

  Đơn vị sản xuất: Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng

  Người thực hiện: Hồ Thủy, Tấn Yên và nhóm tác giả

  Thời lượng: 12.29

 • Vợ khôn

  10/12/2017

  Đơn vị sản xuất: Ban Văn nghệ, Đài THVN

  Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Chiến, Đặng Thu Hương

  Thời lượng: 41.54

 • Nguy cơ thất truyền vốn cổ hát văn

  10/12/2017

  Đơn vị sản xuất: Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định

  Người thực hiện: Xuân Thủy

  Thời lượng: 11.10

 • Cuộc gọi lúc nửa đêm

  10/12/2017

  Đơn vị sản xuất: CTy TNHH Truyền thông Tendy Việt Nam

  Người thực hiện: Vương Thanh Huyền

  Thời lượng: 12.37

 • Người gác chắn nơi ngã tử thần

  10/12/2017

  Đơn vị sản xuất: CTy TNHH Truyền thông Tendy Việt Nam

  Người thực hiện: Vương Thanh Huyền

  Thời lượng: 13.34

 • Những điểm nhấn trong sửa đổi 5 luật thuế

  10/12/2017

  Đơn vị sản xuất: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

  Người thực hiện: Phạm Quỳnh Hoa - Chung Văn Lộc

  Thời lượng: 55.37

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức