LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Lịch hoạt động

Lịch chấm thi

Lịch trình chiếu

12/12

08:00 : Ban giám khảo chấm thi (cả ngày)

Khách sạn Sapaly

08:00 : Ban Giám khảo chấm thi (cả ngày)

Khách sạn Grand FLC

08:00 : Ban Giám khảo chấm thi (cả ngày)

Khách sạn Grand FLC

08:00 : Đón tiếp đại biểu về dự Liên hoan tại Trung tâm Thông tin

Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC

13/12

08:00 : Ban Giám khảo chấm thi (cả ngày)

Khách sạn Grand FLC

08:00 : Trình chiếu các tác phẩm tham dự Liên hoan

Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC

18:00 : Tiệc chiêu đãi Khai mạc Liên hoan

Tầng 2, Khách sạn Grand FLC

20:00 : LỄ KHAI MẠC LHTHTQ LẦN THỨ 37

Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC

14/12

08:00 : Ban Giám khảo chấm thi (cả ngày)

Khách sạn Grand FLC

08:00 : Trình chiếu các tác phẩm tham dự Liên hoan

Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC

08:30 : Khai mạc Triển lãm ảnh

Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC

09:00 : Hội thảo “Sản xuất chương trình dành cho thiếu nhi”

Phòng Funtion Room B, TT Hội nghị quốc tế FLC

14:00 : Hội thảo "Tuyên truyền về du lịch trên truyền hình”

Phòng Funtion Room B, TT Hội nghị quốc tế FLC

15/12

08:00 : Ban Giám khảo chấm thi (buổi sáng)

Khách sạn Grand FLC

08:00 : Trình chiếu các tác phẩm tham dự Liên hoan

Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC

09:00 : Thuyết trình về "Xu hướng phát triển của truyền hình và Internet trên thế giới"

Phòng Funtion Room B, TT Hội nghị quốc tế FLC

15:00 : Họp Chủ tịch Liên hoan với Trưởng Ban Giám khảo

Tầng 2, Khách sạn Grand FLC

16/12

07:30 : Các đại biểu tập trung đi tham quan (Khu di tích lịch sử Lam Kinh)

Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC

18:00 : Tiệc chiêu đãi bế mạc

Tầng 2, Khách sạn Grand FLC

20:00 : LỄ BẾ MẠC VÀ TRAO GIẢI LHTHTQ LẦN THỨ 37

Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC

17/12

00:00 : Các đoàn ra về

 • 12/12

  08:00:Ban giám khảo chấm thi (cả ngày)

  08:00:Ban Giám khảo chấm thi (cả ngày)

  08:00:Ban Giám khảo chấm thi (cả ngày)

  08:00:Đón tiếp đại biểu về dự Liên hoan tại Trung tâm Thông tin

 • 13/12

  08:00:Ban Giám khảo chấm thi (cả ngày)

  08:00:Trình chiếu các tác phẩm tham dự Liên hoan

  18:00:Tiệc chiêu đãi Khai mạc Liên hoan

  20:00:LỄ KHAI MẠC LHTHTQ LẦN THỨ 37

 • 14/12

  08:00:Ban Giám khảo chấm thi (cả ngày)

  08:00:Trình chiếu các tác phẩm tham dự Liên hoan

  08:30:Khai mạc Triển lãm ảnh

  09:00:Hội thảo “Sản xuất chương trình dành cho thiếu nhi”

  14:00:Hội thảo "Tuyên truyền về du lịch trên truyền hình”

 • 15/12

  08:00:Ban Giám khảo chấm thi (buổi sáng)

  08:00:Trình chiếu các tác phẩm tham dự Liên hoan

  09:00:Thuyết trình về "Xu hướng phát triển của truyền hình và Internet trên thế giới"

  15:00:Họp Chủ tịch Liên hoan với Trưởng Ban Giám khảo

 • 16/12

  07:30:Các đại biểu tập trung đi tham quan (Khu di tích lịch sử Lam Kinh)

  18:00:Tiệc chiêu đãi bế mạc

  20:00:LỄ BẾ MẠC VÀ TRAO GIẢI LHTHTQ LẦN THỨ 37

 • 17/12

  00:00:Các đoàn ra về

Thông báo