LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

 • Mùa yêu thương

  06/12/2017

  Đơn vị sản xuất: Trung tâm THVN tại Thành phố Đà Nẵng

  Người thực hiện: Xuân Phương-Quang Thành-Trần Huy-Thế Phong-Ngọc Phố-Ngọc Diệp-Hùng Anh

  Thời lượng: 22.32

 • Tôi là con của núi

  03/12/2017

  Đơn vị sản xuất: Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn

  Người thực hiện: Minh Thúy - Văn Thọ- Thái Sơn

  Thời lượng: 23.45

 • Ông Giàng A Nhìa người thổi hồn cho điệu khèn Mông

  03/12/2017

  Đơn vị sản xuất: Đài Phát thanh và Truyền hình Lai Châu

  Người thực hiện: A Phía - Xuân Cảnh - Trường Đoài

  Thời lượng: 26.00

 • AG bảo tồn và phát huy văn hóa văn nghệ Khmer

  03/12/2017

  Đơn vị sản xuất: Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang

  Người thực hiện: Chau Bol, Naripau, Chau Đinh

  Thời lượng: 24.35

 • Trường học du lịch

  30/11/2017

  Đơn vị sản xuất: Trung tâm SX các chương trình giáo dục

  Người thực hiện: Nguyễn Hồng Hạnh

  Thời lượng: 12.13

 • Pờ Sảo Mìn - Mãi Một Đời Thơ

  30/11/2017

  Đơn vị sản xuất: Đài Phát thanh và Truyền hình Lào Cai

  Người thực hiện: Cứ Thị Dung

  Thời lượng: 20.37

 • Độc đáo Tết Bươn Xao

  30/11/2017

  Đơn vị sản xuất: Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An

  Người thực hiện: Hiến Chương, Lang Linh, Thanh Sơn, Bá Thưởng, Ngọc Hải, Hiền Lương

  Thời lượng: 24.13

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức