LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

 • Hai mảnh trăng tình

  30/11/2017

  Đơn vị sản xuất: Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương

  Người thực hiện: Thùy Yên - Hồng Yến - Bạch Khê

  Thời lượng: 95.53

 • Vở tuồng: Điều không thể mất

  30/11/2017

  Đơn vị sản xuất: Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng

  Người thực hiện: Lê Sương và nhóm tác giả

  Thời lượng: 94.31

 • Dân ca kịch: Thai Xuyên Trần Quý Cáp

  30/11/2017

  Đơn vị sản xuất: Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng

  Người thực hiện: Lê Sương và nhóm tác giả

  Thời lượng: 94.16

 • Mùi nhựa đường

  30/11/2017

  Đơn vị sản xuất: Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS)

  Người thực hiện: Lynh Vy

  Thời lượng: 79.40

 • Rác

  30/11/2017

  Đơn vị sản xuất: Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS)

  Người thực hiện: Lê Nguyễn - Thiên Đăng

  Thời lượng: 82.56

 • Vở chèo: Vòng vây nghiệt ngã

  30/11/2017

  Đơn vị sản xuất: Ban Văn nghệ, Đài THVN

  Người thực hiện: Hoàng Việt Tân

  Thời lượng: 93.26

 • Kịch nói Đường chân trời

  30/11/2017

  Đơn vị sản xuất: Ban Văn nghệ, Đài THVN

  Người thực hiện: Đào Kim Oanh

  Thời lượng: 96.59

12

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức