LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

 • Hiệu quả từ nguồn vốn vay

  03/12/2017

  Đơn vị sản xuất: Trung tâm THVN tại Thành phố Huế

  Người thực hiện: Diên Thi

  Thời lượng: 26.16

 • Câu chuyện phát triển kinh tế của dân tộc Mông Bắc Kạn

  03/12/2017

  Đơn vị sản xuất: Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn

  Người thực hiện: Đặng Hương- Văn Thọ- Thái Sơn

  Thời lượng: 25.37

 • Khi cơn lũ đi qua

  03/12/2017

  Đơn vị sản xuất: Đài Phát thanh và Truyền hình Hòa Bình

  Người thực hiện: HẢI YẾN - DUY CHUNG - THẢO QUYÊN - THANH NGỌC - THU HƯƠNG - ĐẠI DƯƠNG - SƠN TÙNG

  Thời lượng: 25.37

 • Ấm tình quân dân đôi bờ biên cương

  03/12/2017

  Đơn vị sản xuất: Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh

  Người thực hiện: HỒ MINH NGUYỆT - XUÂN DŨNG - TRUNG QUÂN - DUY HIỂN - THẠCH NHƠNE

  Thời lượng: 26.17

 • Chương trình Chuyên đề tiếng Mông: Chuyện của Vừ Già Pó

  30/11/2017

  Đơn vị sản xuất: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang

  Người thực hiện: Hoàng Anh, Thùy Dung, Bang Phúc, Thanh Lâm, Thào Máy

  Thời lượng: 26.30

 • Tổng hợp

  30/11/2017

  Đơn vị sản xuất: Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận

  Người thực hiện: Văn Thiệu

  Thời lượng: 25.36

 • Việc học – Việc làm

  30/11/2017

  Đơn vị sản xuất: Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang

  Người thực hiện: Vanh Na, Vit Thi

  Thời lượng: 24.50

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức