LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

 • Đừng đi ngược lại lợi ích cộng đồng

  12/12/2017

  Đơn vị sản xuất: Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng

  Người thực hiện: Hồ Thủy, Tấn Yên và nhóm tác giả

  Thời lượng: 12.29

 • Cuộc gọi lúc nửa đêm

  10/12/2017

  Đơn vị sản xuất: CTy TNHH Truyền thông Tendy Việt Nam

  Người thực hiện: Vương Thanh Huyền

  Thời lượng: 12.37

 • Người gác chắn nơi ngã tử thần

  10/12/2017

  Đơn vị sản xuất: CTy TNHH Truyền thông Tendy Việt Nam

  Người thực hiện: Vương Thanh Huyền

  Thời lượng: 13.34

 • Đường đến "Mùa xuân"

  06/12/2017

  Đơn vị sản xuất: Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

  Người thực hiện: MAI HƯƠNG- MINH THÚY- LÊ QUANG- VĂN TRÁNG

  Thời lượng: 21.00

 • Cuộc chiến đưa người chết vào quan tài

  06/12/2017

  Đơn vị sản xuất: Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

  Người thực hiện: MAI HƯƠNG – TIẾN DŨNG – XUÂN SƠN – THANH VĂN – LÊ QUANG

  Thời lượng: 18.30

 • Lối đi ở dưới chân mình

  06/12/2017

  Đơn vị sản xuất: Trung tâm THVN tại Thành phố Đà Nẵng

  Người thực hiện: Hồng Liên-Phương Đông-Tiến Nhựt

  Thời lượng: 14.02

 • Thợ săn lộc biển

  06/12/2017

  Đơn vị sản xuất: Trung tâm THVN tại Thành phố Đà Nẵng

  Người thực hiện: Xuân Hùng-Xuân Dũng-Tân Lâm-Hùng Anh

  Thời lượng: 14.47

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức