LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

 • Lời đại ngàn

  06/12/2017

  Đơn vị sản xuất: Trung tâm THVN tại Thành phố Đà Nẵng

  Người thực hiện: Thục Đoan-Quang Thành-Trần Huy-Trần Trung-Thu Hương

  Thời lượng: 23.46

 • Hoa núi

  06/12/2017

  Đơn vị sản xuất: Ban Truyền hình Tiếng Dân tộc, Đài THVN

  Người thực hiện: Đỗ Quốc Đạt

  Thời lượng: 29.15

 • Hát về Đà Bắc yêu thương

  03/12/2017

  Đơn vị sản xuất: Đài Phát thanh và Truyền hình Hòa Bình

  Người thực hiện: NGỌC HUYỀN - CHUNG KIÊN - XUÂN NAM

  Thời lượng: 27.01

 • Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây

  30/11/2017

  Đơn vị sản xuất: Trung tâm THVN tại Thành phố Huế

  Người thực hiện: Trung tâm THVN tại TP Huế

  Thời lượng: 26.39

 • Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ

  30/11/2017

  Đơn vị sản xuất: Trung tâm Truyền hình Nhân Dân

  Người thực hiện: Nguyễn Đức Dũng

  Thời lượng: 26.59

 • Biển gọi

  30/11/2017

  Đơn vị sản xuất: Trung tâm Truyền hình Nhân Dân

  Người thực hiện: Nguyễn Đức Dũng

  Thời lượng: 26.59

 • Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác

  30/11/2017

  Đơn vị sản xuất: Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC

  Người thực hiện: VTC1

  Thời lượng: 27.38

123

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức