LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

GIẢI VÀNG GIẢI BẠC BẰNG KHEN

19

Gieo 

48

Rác 

Địa điểm tổ chức