VIDEO

LỊCH Xem lịch đầy đủ

16/12 08h00: Ban Giám khảo chấm thi (cả ngày)
16/12 08h00: Đón tiếp đại biểu về dự Liên hoan tại Trung tâm Thông tin
17/12 08h00: Ban Giám khảo chấm thi (cả ngày)
17/12 08h00: Trình chiếu các tác phẩm tham dự Liên hoan
17/12 18h00: Tiệc chiêu đãi Khai mạc Liên hoan
17/12 20h00: Lễ Khai mạc LHTHTQ lần thứ 34
18/12 08h00: Ban Giám khảo chấm thi (cả ngày)
18/12 08h00: Trình chiếu các tác phẩm tham dự Liên hoan
18/12 08h30: Khai mạc Triển lãm ảnh
18/12 09h00: Hội thảo "Sản xuất chương trình Truyền hình về đề tài Nông nghiệp và Phát triển nông thôn"
18/12 09h00: Hội thảo quốc tế "Truyền thông mới - Những cơ hội và thách thức đối với các Đài Truyền hình trong kỷ nguyên Internet"
18/12 20h00: Giao lưu với khán giả Huế
19/12 08h00: Trình chiếu các tác phẩm tham dự Liên hoan
19/12 09h00: Hội thảo "Breaking News - Sức mạnh của chương trình Thời sự"
19/12 09h00: Họp Chủ tịch Liên hoan với Trưởng Ban Giám khảo
20/12 07h00: Các đại biểu tập trung đi tham quan
20/12 18h00: Tiệc chiêu đãi bế mạc LHTHTQ lần thứ 34 và trao giải ảnh
20/12 20h00: Lễ bế mạc và trao giải LHTHTQ lần thứ 34
21/12 Các đoàn ra về

Dự báo thời tiết

Huế

Hôm nay

Trời đẹp

35oC Trời đẹp

05/07

PMTrời đẹp

27o/38o PMTrời đẹp

06/07

Trời đẹp

26o/36o Trời đẹp

07/07

Trời đẹp

25o/32o Trời đẹp