LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 36

Lào Cai từ 21/12/2016 đến 24/12/2016

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:
Khách sạn SAPALY - số 48, đường Nguyễn Huệ, thành phố Lào Cai

TIN TỨC

Video

GIẢI THƯỞNG

Về với Lào Cai

Hội thảo, diễn đàn tại LHTHTQ

Báo chí với LHTHTQ

Chia sẻ cảm xúc
về Liên Hoan Truyền Hình Toàn Quốc

Click để đổi mã khác

Tải file chia sẻ cảm xúc(.doc,.docx,.pdf,.rar,.jpg,.jpeg,.png,.gif,.bmp)

Gửi